Dnes19
Včera23
Tento týždeň42
Tento mesiac1292
Spolu144390

3
Online

utorok, 28. máj 2024, 22:15

Domov

Často kladené otázky o schizofrénii

Na koho sa mám obrátiť ak mám podozrenie, že trpím schizofréniou?

Ak máte podozrenie, že sa u vás vyskytujú príznaky schizofrénie je potrebné vyhľadať pomoc špecialistu. Diagnózu môže stanoviť iba psychiater. Ak si nie ste celkom istý či ide o duševné ochorenie, vyhľadajte obvodného lekára, ktorý rozhodne, či je návšteva u psychiatra potrebná. Psychiatra však môžete kontaktovať aj bez odporúčania od obvodného lekára.

 

Ako sa schizofrénia lieči?

Schizofrénia sa lieči najmä dlhodobým podávaním liekov - neuroleptík. Tieto lieky potláčajú príznaky schizofrénie, najmä poruchy myslenia a správania, halucinácie, ale tiež znižujú apatiu pacienta a niektoré ďalšie psychické procesy. Neuroleptiká je potrebné brať dlhodobo, aj po odznení akútnych príznakov schizofrénie. Častým problémom je nedodržiavanie správnej liečby zo strany pacientov. Mnohí samovoľne prestanú užívať lieky alebo ich užívajú nepravidelne, čo po čase môže spôsobiť ďalšiu akútnu fázu ochorenia.

 

Dá sa schizofrénia úplne vyliečiť?

V súčasnosti sa darí pomocou liekov a ďalších postupov väčšinou efektívne potlačiť príznaky schizofrénie a udržiavať pacienta v remisii (obdobie, kedy nemá ťažkosti). Úplne vyliečiť schizofréniu zatiaľ žiaľ nie je možné . Približne každý druhý pacient prežíva dlhé obdobie bez ťažkostí. Toto obdobie je prerušované občasnými obdobiami, kedy sú prítomné niektoré z príznakov schizofrénie.

 

Aká je prognóza schizofrénie?

Časť pacientov sa po primeranej liečbe uzdraví v zmysle, že dôjde k potlačeniu príznakov schizofrénie a pacient dokáže dobre fungovať.
V menšom percente prípadov sa ochorenie už nemusí vrátiť.
Veľká skupina pacientov napriek dlhodobej a primeranej liečbe trpí v priebehu života opakujúcimi sa fázami akútneho stavu, či zhoršenia symptómov (príznakov) schizofrénie. Návrat akútnych príznakov sa väčšinou podarí potlačiť.
Malá skupina pacientov so schizofréniou trpí chronickým priebehom poruchy a postupne u nich napriek liečbe dochádza k zhoršovaniu stavu.

Čo sa dá urobiť pre lepšiu prognózu v priebehu schizofrénnej poruchy?

Každý človek je jedinečný a nedá sa s určitosťou povedať, ako bude u neho ochorenie prebiehať. Niektoré faktory naznačujú lepšiu iné horšiu prognózu schizofrénie.

Horšiu prognózu môžete očakávať :

 • ak sa objaví schizofrénia v mladšom veku (pred 18. rokom života),
 • ak sa vyskytla závažná forma schizofrénie u niektorého z príbuzných,
 • ak pacient nereaguje dobre na liečbu neuroleptikami,
 • ak v klinickom obraze dominujú príznaky ako je apatia, emocionálna plochosť a extrémna utiahnutosť.

Lepšia prognóza sa predpokladá

 • ak ochorenie prepukne v neskoršom veku,
 • ak prepukne náhle,
 • ak sú prítomné príznaky paranoidity(podozrievania), bludov, či iných porúch myslenia,
 • ak pacient dobre reaguje na liečbu neuroleptikami.

Ide však len o určité " vodítka", ktoré nemusia byť smerodajné pre konkrétneho pacienta.

Dôležitým faktorom z hľadiska prognózy, s ktorým môžeme niečo urobiť, je:

 • zahájenie včasnej liečby (niekedy pacienti trpia akútnymi príznakmi mesiace či roky, kým dôjde k liečbe),neváhajte a posmeľte chorého, prípadne mu navrhnite návštevu u psychiatra,
 • dbajte na dodržiavanie dlhodobého režimu liečby (pravidelné užívanie liekov a kontrolné návštevy u ambulantného psychiatra,
 • primeraná starostlivosť a podpora zo strany príbuzných je veľmi dôležitá,
 • vyhýbanie sa užívaniu drog, vrátane alkoholu.

Je schizofrénia dedičná?

Výskyt schizofrénie v rodine zvyšuje riziko výskytu aj u iných príbuzných. Ak jednovaječné dvojča má schizofréniu je 50%pravdepodobnosť výskytu schizofrénie u druhého dvojčaťa (majú rovnaké gény). V súvislosti so schizofréniou sa skúmali rôzne gény či ich kombinácie, ale výsledky nie sú zatiaľ jednoznačné. Avšak aj keď obaja rodičia trpia na toto ochorenie je 60% šanca, že deti ňou trpieť nebudú.

 

Ovplyvní schizofrénia moje fungovanie v živote?

Záleží to od toho ako rýchlo vyhľadáte pomoc. Mnohí pacienti sú schopní zvládnuť príznaky ochorenia a žijú prijateľný a produktívny život. Podmienkou je však potreba pravidelného užívania ordinovaných liekov, spolupráca s lekárom a pomoc príbuzných a priateľov. Ak však odmietnete liečbu môžu sa vám aj každodenné rutinné činnosti javiť ako problematické.

 

Aký mám výhľad do budúcnosti?

 • Približne 20-25% pacientov do piatich rokov nepotrebuje ďalšiu liečbu.
 • Približne každý druhý pacient zažíva dlhé bezpríznakové obdobia, ktoré sú prerušované návratom niektorých symptómov. Závažnosť a frekvencia výskytu záleží od viacerých faktorov (kvalita starostlivosti, spolupráca pacienta pri liečbe, podpora rodiny).
 • U 75% pacientov, ktorí prvýkrát zažili psychotickú epizódu a prestali užívať ordinované lieky sa do roka ochorenie vráti.
 • Približne 10% pacientov má problémy stále. Liečba však môže niektoré príznaky zmierniť a uľahčiť život a zlepšiť jeho kvalitu.

To do ktorej skupiny pacient patrí závisí od množstva faktorov (závažnosť ochorenia, osobná situácia v rodine, spolupráca s psychiatrom a pravidelné užívanie liekov).

Ako prebieha ochorenie?

Ochorenie má tri fázy

 1. Prodromálna fáza : spozorujete, že vaše správanie a nálada sa menia. Obmedzíte sociálne kontakty, začnete pociťovať únavu a nebudete venovať pozornosť ani osobnej hygiene. Začnete mať pocit, že svet sa mení. Nemusí sa vyskytnúť výkyv v nálade (ani príliš veselý ani veľmi smutný). Skôr emočne plochý. Pre mnohých sú tieto príznaky varovaním, že zdravotný stav sa zhoršuje a je potrebné konzultovať postup liečby s ambulantným psychiatrom.
 2. Akútna fáza : vaše ochorenie je neprehliadnuteľné a do popredia vystúpia príznaky (halucinácie, bludy, zmätenosť a popletené myslenie).Najlepším riešením v tejto fáze je absolvovať pobyt v nemocnici. Počas hospitalizácie vám bude poskytnutá adekvátna liečba.
 3. Reziduálna fáza : po zaúčinkovaní liečby sa stav stabilizuje príznaky sa zmiernia a postupne sa strácajú. U niektorých však neustúpia vôbec. Táto fáza môže byť prerušovaná návratom akútnej fázy. Pri pravidelnom užívaní ordinovanej terapie a adekvátnej podpore zo strany rodinných príslušníkov sa návrat akútnych fáz minimalizuje.

http://www.zdravie.sk/choroba/35918/schizofrenia-schizofrenne-psychozy