O nás

O nás

Na projekte pracuje a webovú stránku obsluhuje tím, ktorí tvoria zdravotnícki odborníci za ošetrovateľstvo aj medicínu a to v takých oblastiach, ako je starostlivosť o seniora - Ľubica Poledníková, Miroslava Lišková, starostlivosť o psychicky chorého - Dana Zrubcová, starostlivosť o chirurgického pacienta - Ľuboslava Pavelová a starostlivosť o ťažko chorých a zomierajúcich - Alica Slamková, Katarína Mičiaková. Neformálnymi spolupracovníkmi sú zástupcovia niekoľkých agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti Magdaléna Madleňáková - ADOS Magda, Libuša Repiská - ADOS Repiská, ktorí zabezpečujú prezentáciu projektu medzi klientmi domácej starostlivosti. Tvorbu webovej stránky a jej spravovanie má na starosti Martin Vozár.