Dnes52
Včera83
Tento týždeň636
Tento mesiac1211
Spolu146718

1
Online

sobota, 13. júl 2024, 10:12

Domov

PREVENCIA PÁDU A ÚRAZU V DOMÁCOM PROSTREDÍ

Čo je to pád?

Pád je neúmyselná náhodná udalosť, pri ktorej sa človek náhle dostáva do bezprostredného kontaktu s podlahou (so zemou) s možným následkom poranenia.
„Pády starších ľudí sú častým a závažným zdravotným problémom. Najčastejšie padajú ľudia vo veku nad 65 rokov, asi 25 % vo veku 65 – 74 rokov a až 50 % ľudí nad 75 rokov. Asi 35 % osôb nad 65 rokov spadne najmenej raz za rok a tí, ktorí spadnú, majú 2- až 3- krát vyššiu pravdepodobnosť opätovného pádu,“ hovorí MUDr. Renáta Smiková z neštátnej Neurologickej ambulancie v Krompachoch.

Aké sú príčiny vzniku pádu?

Vonkajšie príčiny pádov sú spojené s nebezpečenstvom, ktoré hrozí seniorovi z prostredia. Sú to:

 • Slabé osvetlenie miestnosti, schodiska, chýbajúce individuálne osvetlenie
 • Šmykľavá podlaha, nerovná podlaha, zohnuté koberce, posúvajúce sa malé koberčeky, mokrá podlaha, podlaha s bariérami (prahy)
 • Nevhodne rozostavaný nábytok, veľa nábytku v miestnosti, vytŕčajúce šnúry od elektrospotrebičov, vysoko umiestnené police, nízke stoličky alebo postele
 • Nevhodná obuv - so šmykľavou podrážkou, obuv bez pevného upevnenia (našuchovacia obuv), neprimeraná veľkosť obuvi, obuv s vysokými podpätkami, rozviazané šnúrky
 • Nesprávne používanie pomôcok k zlepšeniu pohybu a k zvýšeniu bezpečia ako sú bočnice na posteli, barle, zodratá guma na barlách
 • Užívanie liekov, ktoré ovplyvňujú psychiku človeka, hlavne keď sa užívajú vo väčších dávkach, prípadne v kombinácii s alkoholom; lieky na zníženie krvného tlaku alebo úpravu srdcového rytmu; odvodňujúce lieky; lieky na liečbu cukrovky a niektoré preháňadlá; nadmerné užívanie alkoholu vôbec

Vnútorné príčiny pádov sú spojené prevažne s existenciou niektorých chorôb alebo stavov. Sú to:

 • Poruchy zraku, sluchu a funkcií zabezpečujúcich udržiavanie rovnováhy, ktoré sa prejavujú závratmi
 • Ochorenia pohybového systému sprevádzané bolesťou kostí, kĺbov, svalov, svalovými kŕčmi
 • Neurologické ochorenia s postihnutím svalov, zníženou citlivosťou, porušenou chôdzou
 • Ochorenia srdca a ciev s náhlym poklesom krvného tlaku pri zmene polohy, náhlou stratou vedomia
 • Psychiatrické ochorenia sprevádzané poruchou pozornosti, zmätenosťou, dezorientáciou; závislosť od alkoholu
 • Náhle vzniknuté ochorenia alebo zhoršenie zdravotného stavu môže spôsobiť pád.

 

K nebezpečným činnostiam spojeným s rizikom pádu patria: vstávanie (z postele, zo stoličky), záklon hlavy, chôdza dolu schodmi, ponáhľanie sa človeka s poruchou hybnosti.

Aké môžu byť dôsledky pádu?

 • Najčastejšie a najzávažnejšie sú zlomeniny, predovšetkým krčka stehnovej kosti alebo stavcov, s perspektívou hospitalizácie, operačného riešenia a dlhodobej rehabilitácie, u starších ľudí často sprevádzané komplikáciami (preležaniny, zápal pľúc, trombóza, embólia).
 • Niekedy môžu vzniknúť popáleniny, obareniny, poškodenie mäkkých častí sprevádzané silnou bolesťou a stratou sebestačnosti.
 • Poranenia hlavy sú nebezpečné pre závažnosť následkov, nezvratnosť poškodenia alebo ohrozenie života.
 • Postihnutý, ak dlhšie zostáva ležať, lebo nie je schopný sa sám postaviť alebo posadiť a privolať pomoc, je ohrozený podchladením, ďalším poškodzovaním tkanív tlakom s následkom zlyhania obličiek až smrti.
 • Pri opakovaných pádoch ľudia obmedzujú svoje aktivity zo strachu pred ďalším pádom, trpia úzkosťou a depresiou.
 • Opakované pády sú najčastejšie príčinou zmeny bydliska, umiestnenia seniora do trvalej ústavnej starostlivosti z dôvodu straty schopnosti postarať sa o seba, strachu a straty autonómie.

 

Rady a odporúčania na predchádzanie pádom

 • Vytvorte bezbariérové prostredie: upraviť podlahy tak, aby boli rovné, nešmykľavé, bez posúvajúcich sa a vysokých kobercov, odstráňte prahy, odstráňte káble napojené cez miestnosť a voľne položené na podlahe, farebne odlíšte prvý a posledný schod.
 • Voľné okraje kobercov pripevnite napevno k podlahe. Nevyhovujúce kĺzavé koberce a predložky nahraďte kobercami so spodnou pryžovou vrstvou.
 • Nábytok rozmiestnite účelne, radšej menej nábytku, nechajte priestor na priechody; používajte stoličky s opierkou na ruky; ak sú pacienti ležiaci, vhodná je skôr nižšia posteľ pre prípadný pád; police. umiestňujte do výšky, pri ktorej dočiahnete; posteľ umiestnite tak, aby ho senior mohol opustiť po svojej fyzicky zdatnejšej strane. Nemeňte rozmiestnenie nábytku, ak to nie je nevyhnutné.
 • Schodište musí mať pevné zábradlie, v priechodových miestnostiach a v kúpeľni (v miestnosti WC) zabudujte pomocné držadlá, vhodné je pomocné sedadlo na záchodovú misu, protišmykové podložky.
 • V kúpeľni používajte protišmykovú podložku vo vani, sprche aj pred vaňou a sprchovým kútom. K vani umiestnite pevné držadlá, aby ste sa mali čoho zachytiť pri vstávaní.


Video 1 Bezbariérová kúpeľňa

 • Osvetlenie miestností zlepšite použitím bodových svetiel. a individuálneho osvetlenia v podobe stolových lámp s dobrým prístupom k vypínačom.
 • Zabezpečte primeranú teplotu prostredia: chlad spomaľuje reakcie a vysoká teplota vyvoláva pokles krvného tlaku zmenou polohy.
 • Naučte sa používať oporné pomôcky správne napr. palicu, barle, chodúle, kontrolujte ich stav (pozor na rýchle opotrebovanie gumených násadcov na barle), riziko zlomenín hornej časti stehnovej kosti zmenšíte chráničmi bedrových kĺbov (Obrázok 1, 2).
  Obrázok 1 - Chránič bedier Obrázok 2 - Chránič bedrových kĺbov
 • Všetky veci, ktoré často používate, majte v primeranej výške tak, aby ste sa nemuseli príliš naťahovať a zakláňať hlavu a ani príliš zohýbať. Zabránite tak prípadnému závratu.
 • Ak musíte siahnuť do vyššej police, tak zásadne použite stabilné schodíky. Nikdy nestúpajte na stoličku alebo stolík, môžu sa prevrátiť.
 • Z postele vstávajte pomaly, najskôr sa posaďte, trochu
  si v sede zacvičte, a až potom vstaňte. Je tak menej pravdepodobné, že sa vám zatočí hlava.
 • Používajte obuv pevnú, primerane veľkú, s malým opätkom, jednoduchým upevnením (šnúrky vyžadujú predkláňanie sa a nezaviazané môžu byť nebezpečenstvom), s protišmykovou podrážkou. Nebezpečné sú  tzv. “našuchovačky „, príliš voľné aj tlačiace topánky.
 • Nenoste nikdy také dlhé oblečenie (župany a nočné košele), že by ste si ho mohli pri chôdzi pristúpiť a zapríčiniť tak pád.
 • Pri presune na invalidnom vozíku používajte bezpečnostné pásy a brzdy kolies.
 • Bežné pomôcky dennej potreby majte vždy v dosahu napr. vreckovky, nápoje, okuliare a pod.
 • Ak máte problém s nutkavým močením alebo častým močením v noci, majte v noci pri sebe fľašu na močenie alebo prenosné WC.
 • Cvičte, vhodné sú cvičenia zamerané na posilňovanie svalov, balančný výcvik, Tai či, Otago program. Stabilizačno-balančný výcvik spočíva v prenášaní hmotnosti z jednej nohy na druhú, dá sa cvičiť aj v sede. Zdá sa to ľahké, ale skúste si to a trénujte každý deň.
 • Poraďte sa s lekárom o užívaní liekov, ktoré zvyšujú riziko pádu; dodržiavajte liečebný režim stanovený lekárom, užívajte lieky na potlačenie bolesti svalov a kĺbov, ktoré zhoršujú pohyb.
 • Pite dostatok tekutín (minimálne 1500 ml/deň), vstávajte z postele alebo zo stoličky pomaly, obliekajte sa posediačky, nezakláňajte hlavu, noste okuliare alebo načúvací strojček, ak vám boli predpísané.
 • Používajte systémy núdzovej signalizácie v prípade pádu a nemožnosti vstať: systém je inštalovaný priamo do telefónu  a spustený cez prenosný terminál, ktorý nosí senior na krku a v prípade potreby stlačením upozorní dispečing na potrebu pomoci; osobný alarm tzv. Bodyguard (Obrázok 3), ktorý senior nosí pri sebe a v prípade potreby spustí húkanie sirény; mobilný telefón s dostupnými číslami na záchranné zložky.
  Obrázok 3 - Osobný alarm
 • Využívajte služby na obmedzenie až eliminovanie činností, ktoré by vás mohli ohroziť: činnosti vo výškach napr. umývanie okien, vešanie záclon, oberanie ovocia a pod.
 • V zimnom období majte posypovú soľ alebo piesok hneď
  pri vchodových dverách, ináč by ste sa mohli šmyknúť skôr, než pre ne dôjdete.
 • Bezpečne meňte polohu a presúvajte sa sami alebo s pomocou opatrovateľa –


Obrázok 4 - Bezpečné vedenieObrázok 4 Bezpečné vedenie pacientaVideo 2 Postavenie sa zo sedu 1


Video 3 Postavenie sa zo sedu 2


Video 4 Postavenie sa z ľahuVideo 5 Postavovanie pacienta


Video 6 Zabránenie pádu


Video 7 Posadzovanie pacienta na posteli


Video 8 Posadzovanie cez okraj postele


Video 9 Zdvihnutie pacienta z podlahy na stoličku.

Kontaktné stránky, kde nájdete doplňujúce informácie:

Použitá literatúra

Komačeková, D. 2006. Pohybová aktivita a fyzická záťaž sestry. In Krišková, A. a kol. Ošetrovateľské techniky. Vydavateľstvo : Osveta, 2006. ISBN 80-8063-202-2. S. 219-265.
Krišková, A. 2010. Profesionálne opatrovateľstvo. Vydavateľstvo Osveta : 2010. 201 s. ISBN 978-80-8063-329-5.