Psychicky chorého pacienta

Často kladené otázky o Alzheimerovej chorobe

Ak mám podozrenie že ja alebo môj blízky trpí demenciou, ktorého lekára mám vyhľadať?

Praktický lekár by mal byť prvou osobou, ktorú so svojim podozrením navštívite. Po základnom vyšetrení vás pošle do špecializovanej ambulancie. Špecialisti, ktorí sa zaoberajú Alzheimerovou chorobou sú : gerontopsychiater, neurológ a geriater.

Ako sa Demencia diagnostikuje?

Diagnostika demencie je zložitá.
Existuje však niekoľko jednoduchých testov, ktoré môžu na poruchu kognitívnych funkcií upozorniť. S použitím najlepších nástrojov a psychologických testov dokážu zruční odborníci diagnostikovať Alzheimerovu chorobu s 90 % presnosťou.

Ak občas niečo zabudnem mám Alzheimerovu chorobu?

Ak občas niečo dôležité "zabudnete", neznamená to, že máte Alzheimerovu chorobu. Pri tomto ochorení je frekvencia zabúdania veľmi vysoká a pamäť sa neobnovuje, prítomné sú aj iné príznaky – ťažkosti s komunikáciou, dezorientácia, problémy pri abstraktnom myslení a pri zvládaní celkom bežných aktivít.
Teda ak občas niečo dôležité "zabudnete", ide skôr o roztržitosť.

Ak trpí Alzheimerovou chorobou niekto z príbuzných budem ju mať aj ja?

Dedičná forma Alzheimerovej choroby sa vyskytuje len u 5 – 7% pacientov a nazýva sa – familiárna. Ak sú vaši rodičia prenášačmi zodpovedných génov, je 50%-ná šanca, že spomínané gény zdedíte. V prípade, že váš rodič alebo súrodenec trpí touto chorobu, riziko vzniku Alzheimerovej choroby sa zvyšuje trojnásobne. Napriek dedičným faktorom môžete zostať zdraví.
Ak nikto vo vašej rodine touto chorobou netrpel a u vás sa objavili príznaky, potom ide o sporadickú formu, ktorá je častejšia ako familiárna.

Postihuje Alzheimerova choroba len seniorov?

Alzheimerova choroba sa môže objaviť aj medzi päťdesiatnikmi či štyridsiatnikmi a v ojedinelých prípadoch aj medzi mladšími.
Riziko vzniku Alzheimerovej choroby však narastá s pribúdajúcimi rokmi - po prekročení prahu šesťdesiatky. Po dovŕšení 65. roku života sa toto riziko každých päť rokov dokonca zdvojnásobuje.
Sú osoby s Alzheimerovou chorobou agresívne a nebezpečné ?
V súvislosti s ochorením dochádza k zmene osobnosti chorého. Ľudia postihnutí Alzheimerovou chorobou sú podozrievaví, nervózni, nepokojní až podráždení, často zablúdia. Nie každý však automaticky prejaví násilnícke sklony. Dôležitú úlohu zohrávajú najbližší príbuzní a opatrovatelia, ktorí by sa mali naučiť správne komunikovať s pacientom a nevyvádzať ho z miery.

Vnímajú pacienti s Alzheimerovou chorobou svoje okolie?

Alzheimerova choroba spôsobuje, že ľudia sú veľmi často dezorientovaní, zmätení a nevedia sa prispôsobiť danej situácii. To však ešte neznamená, že by vôbec nesledovali to, čo sa okolo nich deje. Každý pacient potrebuje sociálny kontakt, láskyplnú starostlivosť, spoznávať radosť a mať pocit, že niekam patrí. Aj v pokročilejších štádiách choroby pacienti reagujú na dotyk. Hudba či mäkký tón hlasu na nich pôsobí upokojujúco.

Sú si ľudia s Alzheimerovou chorobou vedomí svojho ochorenia?

V počiatočných štádiách prechádzajú rôznymi štádiami akceptácie svojho ochorenia – od úplného popierania problému či obviňovanie iných z toho, že si z nich "robia bláznov", cez prijatie svojho stavu až po frustráciu, hnev či nečinnú skleslosť. V stredných štádiách Alzheimerovej choroby si väčšina ľudí s týmto ochorením už neuvedomuje, že si veci nepamätá, alebo že nekomunikuje súvislo. Tento fakt je pre nich vlastne priaznivý a v bezpečnom prostredí s dobrou starostlivosťou a sociálnym kontaktom sa väčšina pacientov zdá byť relatívne bez známok utrpenia. V tomto štádiu je to ťažšie pre ich opatrovateľov a blízkych, ktorí sa musia vyrovnať s postupným duševným úpadkom tých, ktorých majú radi, čo je veľmi bolestné.

Môže byť Alzheimerova choroba príčinou smrti ?

Alzheimerova choroba a s ňou súvisiaca demencia je jednou z najčastejších príčin úmrtia vo vyspelých krajinách. Podľa vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je Alzheimerova choroba jedným z desiatich hlavných smrteľných ochorení ľudstva. Alzheimerova choroba negatívne ovplyvňuje fungovanie celého organizmu (tráviaci, dýchací, srdcovo-
cievny, pohybový systém). Chorí trpia bolesťami a pri imobilite hrozí zápal pľúc.

Existuje liek na Alzheimerovu chorobu?

Nie, ale pri zachytení príznakov v počiatočnom štádiu ochorenia je možné pomocou liekov a aktivizačných cvičení vývoj ochorenia výrazne spomaliť. Čím skôr sa liečba začne, tým väčší efekt možno očakávať.

Je možné Alzheimerovu chorobu vyliečiť?

Alzheimerovu chorobu nemôžeme úplne vyliečiť. Vhodne zvolenou a včas zahájenou liečbou je možné významne oddialiť prepuknutie choroby a zmierniť jej príznaky. Správne zvolené lieky spomaľujú úbytok poznávacích funkcií. Pomáhajú zachovať schopnosť chorého zachovať si schopnosť sebestačnosti. Predĺži sa chorému i jeho rodine obdobie aktívneho života.

Existuje prevencia Alzheimerovej choroby?

Keďže v súčasnosti ešte úplne presne nerozumieme príčinám jej vzniku, neexistuje spôsob ako predísť ochoreniu. Veľký význam v minimalizácii rizika vzniku má zdravý životný štýl.

  • Jedzte zdravo, doprajte si predovšetkým zeleninu, ovocie, ryby a oriešky.
  • Trénujte svoj mozog krížovkami, logickými hrami a záľubami, pri ktorých myseľ dostane poriadne zabrať. Učte sa a vzdelávajte aj v neskoršom veku – navštevujte Univerzitu tretieho veku, vzdelávacie kurzy.
  • Snažte sa udržať si normálne hodnoty krvného tlaku, hladinu cukru a cholesterolu v krvi.
  • Vyhýbajte sa všetkým aktivitám, pri ktorých hrozí úraz hlavy.
  • Dbajte o sociálny kontakt.
  • Venujte sa pravidelným pohybovým aktivitám a cvičte.
  • Skoncujte s fajčením.
  • Skoncujte aj s pravidelným popíjaním alkoholu.


Ak má Alzheimerovu chorobu jeden z rodičov, dostanem ju aj ja?

Aj keď sa dnes presne nevie, čo spôsobuje Alzheimerovu chorobu, dedičnosť sa podpisuje pod isté percento prípadov. Nie je však jediným faktorom, ktorý môže viesť k vzniku tohto ochorenia. Predpokladá sa, že spravidla ide o kombináciu viacerých faktorov, medzi inými pokročilý vek, vysoký krvný tlak, fajčenie, obezita, cukrovka či vysoký cholesterol, predchádzajúce úrazy hlavy, stres, vysokú mieru úzkosti a pesimizmu a škodlivé vplyvy prostredia.

Zdroj:
Jirák, R. Gerontopsychiatrie. Praha : Galén, 2013.s. 348. ISBN 978-80-7262-873-5

http://www.alzheimer.sk/informacie/alzheimerova-choroba.aspx

http://www.solidcare24.eu/#!10-ot%C3%A1zok-o-Alzheimerovej- chorobe/c1abc /555eed5f0cf24874174ec1f8