Zomierajúci pacient

PALIATÍVNA OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA SO ŠTIKAVKOU A KAŠLOM

Čo je štikavka?

ŠTIKAVKA (SINGULTUS) – vzniká spazmom (kŕč, mimovoľné stiahnutie svalstva) bránice na základe jej podráždenia. U pokročilých onkologických ochorení je najčastejšie spôsobená zväčšením pečene alebo rozšírením (distenziou) žalúdka. Príčinou štikavky môže byť aj nádorové postihnutie mozgu, alebo infekcia v dutine hrudnej alebo brušnej.

Aká je liečba štikavky?

K zmierneniu žalúdočnej distenzie je odporúčaný roztok s métou piepornou. Dobrý efekt môžeme dosiahnuť aj podávaním antiflatulencií (liekov znižujúcich plynatosť) napr. ESPUMISAN, CEOLAT.
K ústupu štikavky môže dôjsť aj stimuláciou nosohltanu podaním kryštálového cukru, dýchaním do vrecka (zvýšenie pCO2 v krvi). Nervový reflex môžeme ovplyvniť farmakologicky podaním chlorpromazinu (PLEGOMAZIN).

Čo je kašeľ?

Kašeľ je obranný mechanizmus zapríčinený cudzím materiálom v dýchacích cestách napr. prach, plyn, hlien, krv, žalúdočný obsah a pod. Cieľom symptomatickej liečby je zmierniť kašeľ, ktorý významne zhoršuje kvalitu života chorého (únava, poruchy spánku, nevoľnosť, vracanie).

Pokiaľ je kašeľ vlhký a chorý je schopný ho vykašlať, hovoríme o kašli produktívnom. Ak je kašeľ suchý, alebo je vlhký, ale chorý ho nie je schopný vykašľať, hovoríme o kašli neproduktívnom.

Jednou z najčastejších príčin kašľa u chorých s pokročilým nádorovým ochorením je infekcia. Pri zhoršení pľúcneho ochorenia, najčastejšie chronickej obštrukčnej pľúcnej choroby alebo bronchiálnej astme sa kašeľ môže objaviť, alebo môže prísť k zmene jeho charakteru. K ďalším príčinám kašľa patrí bronchogenný karcinóm, metastázy do pľúc, cystická fibróza a pod.

Kašeľ môže mať aj závažné komplikácie ako napr. bolesť, hemoptýza (vykašlávanie krvi alebo spúta (chrchel) s prímesou krvi vychádzajúcich z priedušiek, hrtanu, priedušnice alebo z pľúc), aspirácia, ruptúra rebier a pod.

Ako postupujeme pri liečbe kašľa?

Liečba kašľom spočíva predovšetkým v odstránení vyvolávajúcej príčiny.

U kašľa podmieneného infekciou volíme antibiotickú liečbu. Sťaženú expektoráciu (vykašliavanie) sekrétu, ktorý stagnuje v dýchacích cestách , môžeme podporiť podávaním mukolytík (AMBROBENE, MUCOSOLVAN, MUCOSIN atď.). Väčšina mukolytík (uvoľńujú, skvapaľňujú hlien v dýchacích cestách a tým uľahčujú jeho vykašliavanie) je vyrábaná vo viacerých liekových formách (injekcie, roztok, sirup, dražé, tablety). Liekovú formu podávanú pacientovi volíme podľa jeho zdravotného stavu a predchádzajúcich skúseností.

Pokiaľ chorý trpí dráždivým kašľom, je vhodné podávať antitusiká (CODEIN, SINECOD, TUSSIN atď.).