O nás

Ľubica Poledníková

PhDr. Ľubica Poledníková, PhD.

Je odbornou asistentkou na Katedre ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, zároveň pôsobí aj ako sestra špecialistka na Internej klinike FN v Nitre. Vo svojej pedagogickej a vedeckej činnosti sa zameriava na pacienta v geriatrickom veku a domácu ošetrovateľskú starostlivosť. Témou dizertačnej práce bola problematika výživy seniorov.