Dnes17
Včera16
Tento týždeň109
Tento mesiac398
Spolu144861

1
Online

piatok, 14. jún 2024, 16:13

Domov

Demencia

Čo je demencia?

Demencia je závažná duševná choroba, ktorá vzniká následkom ochorenia mozgu.
Najčastejšie sa v seniorskom veku objavujú Alzheimerova choroba a vaskulárna demencia.

Pri Alzheimerovej chorobe dochádza k poškodeniu nervových štruktúr mozgu. Mozgové bunky narušujú chorobne metabolizované zhluky bielkovín. Tým sa zastavia životné funkcie bunky a ona odumiera.
To, že sa nejaký degeneratívny proces začal, nevidíme, toto ochorenie nebolí a môže sa vlastne odohrávať v tele človeka niekoľko rokov, kedy postupne odumierajú a vypadávajú z procesu jednotlivé nervové bunky. Až keď už ich funkčné mozgové bunky nestíhajú nahradiť, človek začína vnímať problémy s pamäťou.

Pri vaskulárnej demencii je poškodenie mozgu druhotné. Vzniká následkom porúch prekrvenia v dôsledku upchatia drobných či väčších mozgových ciev (infarkt).
Demencie sú podobné v prejavoch a príznakoch, no vaskulárnu demenciu odlišuje skokovitý priebeh s možnými zlepšeniami či zhoršeniami stavu a okrem pamäte sú postihnuté sú aj iné funkcie mozgu (objavia sa napr. poruchy reči, hybnosti končatín, ťažkosti s prehĺtaním, s chôdzou či stabilitou).

Ako sa demencia prejavuje ?

Počiatočné štádium je možné si spliesť s prirodzeným starnutím. Najskôr môžeme pozorovať úbytok duševných funkcií —myslenie, pamäť, pozornosť a uvažovanie. Zhoršovanie týchto funkcií je postupne natoľko závažné, že negatívne ovplyvňuje každodennú činnosť daného človeka. Najčastejšie sa vyskytujúce problémy :

 • Má problém logicky myslieť, stráca schopnosť úsudku a počítania. (Zhoršuje sa pracovný výkon alebo bežné denné fungovanie. Nevie napr. vyplniť poštovú poukážku alebo si spočítať výdavok v obchode).
 • Má ťažkosti s vykonávaním predtým známych činností . (Môže zabudnúť, že už jedol, zabudne postup ako sa pripravujú jedlá, nevie, v akom poradí si má obliecť pripravené oblečenie.)
 • Má ťažkosti pri vyjadrovaní, nevie nájsť vhodné slová.
 • Objavuje sa problém s pamäťou, najmä krátkodobou. Veľmi dobre si ale vybavuje spomienky z mladosti a rád ich rozpráva.
 • Má medzery v pamäti môže ich však prekrývať tzv. konfabuláciami (vymyslenými historkami).
 • Neukončuje vety a nenachádza vhodné pomenovania pre ľudí a veci, používa jednoduchšie vety, jeho reč a vyjadrovanie sa stávajú "chudobnejším".
 • Môže občas nespoznať niekoho zo svojich blízkych, susedov (napr. sa neodzdraví susede, s ktorou predtým bežne komunikoval).
 • Môže odkladať veci na nepatričné miesta,( topánky pod vankúš, koláč do skrine, kľúče do chladničky ...).
 • Môže tiež nereagovať na svoje meno, zhovárať sa so svojim obrazom v zrkadle. Hovoriť na niekoho z okna, o kom si myslí, že je to niekto koho pozná – pritom je to úplne neznámy človek.
 • Začína mať poruchy priestorovej orientácie, je dezorientovaný -(chodí po byte, nevie, kde je, nevie, aká je denná doba. Môže sa vonku stratiť aj v známom prostredí.
 • Mení sa osobnosť a povaha človeka – sústreďuje pozornosť viac na seba, je zvýšene sebecký, podráždený, hašterivý, prípadne je apatický, izoluje sa. Môže sa prejaviť agresivita, impulzívnosť, zlé sebaovládanie.
 • Trpí nespavosťou.
 • Začínajú sa objavovať príznaky depresie.
 • Objavujú sa výraznejšie poruchy správania a vnímania -halucinácie a bludy.(Myslí si, že mu niekto chodí do bytu, podozrieva a obviňuje blízkych príbuzných a susedov alebo neznáme osoby z krádeží, má strach, že mu chcú ublížiť prípadne mu usilujú o život .
 • Neskôr stráca úplne schopnosť písať a čítať.
 • Zhoršuje sa schopnosť reči. Opakuje jedno alebo niekoľko slov či viet. Postupne prestáva hovoriť úplne.
 • V ťažkom štádiu demencie sa u chorého vyskytujú poruchy chôdze, pády, stupňujú sa poruchy správania, najmä agresivita a nočné stavy zmätenosti.
 • Postupne dochádza k strate sebestačnosti, chorý je vo všetkom úplne závislý na pomoci opatrovateľov.

Zdroj:
Jirák, R. Gerontopsychiatrie. Praha : Galén, 2013.s. 348. ISBN 978-80-7262-873-5


http://www.alzheimer.sk/informacie/alzheimerova-choroba.aspx

http://www.solidcare24.eu/#!10-ot%C3%A1zok-o-Alzheimerovej- chorobe/c1abc /555eed5f0cf24874174ec1f8