Dnes16
Včera19
Tento týždeň35
Tento mesiac1218
Spolu140869

1
Online

utorok, 27. február 2024, 17:28

Domov

Rady a odporučenia pre príbuzných a opatrovateľov pacienta s demenciou

Chorý s demenciou žijúci v domácom prostredí, po určitom čase potrebuje pomoc pri organizovaní denných aktivít. Opatrovatelia  vynechávajú chorého z bežných aktivít a snažia sa urobiť všetko sami, čím zredukujú jeho možnosti a podporujú zabúdanie a stratu dosiahnutých schopností. Pestrý denný režim je vhodnou aktiváciou, ktorá prirodzene podporuje jeho mozgovú činnosť a udržiava schopnosť sebaobsluhy. Vzhľadom na progresiu ochorenia je nevyhnutné myslieť na určité zmeny a úpravy domáceho prostredia, ktoré zabezpečia bezpečné prostredie a zlepšia kvalitu života pacienta ale aj osôb žijúcich s ním v spoločnej domácnosti.

Stravovanie a výživa

 • Strava má byť pestrá a vyvážená na potrebné živiny, hlavne na ľahko stráviteľné bielkoviny.
 • Obmedzte podávanie potravín, ktoré môžu spôsobiť zápchu(ryža, banány, čokoláda).
 • Dôležitý je dostatok vlákniny a tekutín minimálne 1-1,5 l denne.
 • Dbajte o pravidelnosť stravovania - chorý nie vždy dokáže slovne vyjadriť , že má hlad.
 • Stolujte  s chorým v pokojnom prostredí, pri prestretom stole.
 • Pri servírovaní jedla používajte podložky pod taniere a pohár, ktoré znemožňujú ich pohyb.(obr. 1)
 • Na pitie zabezpečte šálku s dvoma uškami, pohár so zdrsneným povrchom, prípadne fľašu s ventilom zabraňujúcim nechcenému vyliatiu tekutiny.(obr. 2, 3, 4,5)
 • Taniere, príbor a poháre servírujte vždy na rovnaké miesto, kvôli dobrej orientácii chorého.  
 • Stolujte dostatočne dlhý čas. Jedlo podávané v chvate môže spôsobiť dusenie chorého.
 • Dbajte na pravidelnosť stravovania, doba jedla je oporný bod denného režimu.
 • Podávajte hlavne jedlá, ktoré mal  chorý rád. Jedlo má chorého nielen zasýtiť ale aj potešiť.
 • Ak má problém s používaním príboru, jedlo nakrájajte na primerane veľké kúsky. Ak zvládne jedlo vidličkou  prípadne lyžičkou podporujte ho v tom čo najdlhší čas. Ak je to možné a vhodné nechajte ho jesť rukami.
 • Striedajte jedlo s malými dúškami tekutín, zlepšíte prehĺtanie chorého.
 • Kontrolujte dutinu ústnu počas podávania stravy, chorý môže mať problém s prehĺtaním a jedlo si môže hromadiť v dutine ústnej.
 • V prípade, že chorý používa zubnú protézu kontrolujte či kvalitne prilieha a nevytvárajú sa  začervenané miesta  prípadne otlaky v dutine ústnej.
 • Stimulujte chuť do jedla úpravou prostredia  -  používajte na stolovanie farebné obrusy.
 • Stravu podávajte primerane teplú, chorý nemusí byť schopný rozlíšiť teplé a studené a môže si popáliť ústa.
 • V pokročilom štádiu je vhodné stravu rozmixovať.
 • Ak má chorý problém s prehĺtaním zabezpečte aby pri jedle a pití sedel. Predídete vdýchnutiu potravy do pľúc a vzniku zápalu pľúc. (aspiračná pneumónia).  
 • Ak chorý už nie je schopný mixovanú stravu prehltnúť poraďte sa s odborníkom o možnosti podávania stravy pomocou sondy. (viď kapitola o alternatívnom spôsobe výživy)

 

obr. 1 podložka pod tanierobr.2 pohár s dvoma uškami


obr. 3 fľaša s ventilom


obr.4 šálka s dvoma uškami


  obr. 5  šálka s dvoma uškami


Bezpečnosť v domácnosti

– progresiou ochorenia dochádza k zhoršeniu koordinácie pohybov a zvýšenému riziku úrazov. Vhodnou zmenou prostredia  predídete  nehodám. Zmeny však treba robiť postupne a citlivo, aby sa známe miesto nestalo odrazu pre chorého cudzím.

 • V kuchyni vymeňte sporák plynový za elektrický.
 • Zabezpečte elektrické zásuvky chráničmi, bezpečne schovajte nože a ostré predmety, ktorými by sa mohol poraniť.
 • Ak chorý fajčí, snažte sa fajčenie čo najviac obmedziť odvedením pozornosti na inú činnosť.
 • Odstráňte z jeho dosahu lieky, čistiace a pracie prostriedky, chorý  by si ich mohol spliesť s niečím na jedenie a pitie.
 • Zabezpečte, aby z vodovodu netiekla horúca voda. Alzheimerova choroba mení spôsob vnímania bolesti a chorý by nemusel cítiť, že sa obaril.
 • Posteľ chorého je potrebné prispôsobiť lepšiemu vstávaniu (nízke lôžko).
 • Zabezpečte mäkký, kvalitný tvarovo prispôsobivý matrac, príp. antidekubitovú podložku.(obr.6 )
 • V prípade, že chorý v noci vstáva z postele a blúdi zabezpečte preventívne zábranu (posteľ s bočnicou). (obr.7 )
 • Zabezpečte protišmykovú podložku do vane (obr.8 ) a zabudujte v kúpeľni  madlá.
 • Pokračujúca choroba zhoršuje schopnosť koordinácie pohybov, preto je potrebné  odstrániť koberce, šnúry, káble.
 • Schodište zabezpečte protišmykovým materiálom, prvý a posledný schod odlíšte farbou.
 • Priestory bytu je potrebné dostatočne osvetliť najmä v noci. V pokročilom štádiu chorý nie je schopný rozpoznať svoj obraz v zrkadle  môže ich vystrašiť, preto odstráňte  prípadne zakryte veľké zrkadlá.
 • V prípade, že má chorý tendenciu k potulke zabezpečte vchodové dvere zámkom – prípadne ich natrite rovnakou farbou ako má stena.
 • Byt zamykajte aj v prípade, že ste doma a kľúče uložte na bezpečné miesto.
 • Ak dochádza k strate orientácie v byte označte miestnosti obrázkom.
 • Dezorientácia v byte a prípadné presťahovanie sa vedie k blúdeniu chorého. V prípade blúdenia oboznámte s vašim problémom susedov a požiadajte ich, aby vás informovali ak chorého uvidia samého.
 • Zabezpečte, aby mal chorý pri sebe vždy lístok s adresou a telefonický kontakt na vás.
 • Výhodné je umiestniť chorému na zápästie identifikačný náramok.
 • V prípade, že budete pri jeho hľadaní potrebovať pomoc iných osôb, zabezpečte si vopred jeho aktuálnu fotografiu.


obr. 6  antidekubitová podložka

obr.7  posteľ s bočnicou

obr. 8 protišmyková podložka do vane

 

Osobná hygiena  a kúpanie

– potrebné je upozorňovanie a dohliadanie   na dodržiavanie osobnej hygieny.

 • Chorý môže na hygienu zabudnúť, prípadne nebude vedieť ako a čo má urobiť.
 • Neskoršom štádiu  je potrebná pomoc.
 • Čo najviac zachovávajte predošlé zvyklosti chorého.
 • Umožnite mu, aby mohol urobiť čo najviac  úkonov sám bez pomoci.
 • Nezabúdajte na zachovávanie dôstojnosti a taktu.
 • Využívajte kúpanie alebo sprchovanie podľa priania pacienta.
 • Ak má strach sadnúť si do vane zabezpečte hygienu postojačky, prípadne využite sprchovaciu stoličku (obr. 9) prípadne sedačku do vane (obr. 10).

 

Obr. 9 sprchovaciu stoličku

Obr. 10 sedačka do vane

 

Obliekanie

– potrebné je upozorňovať na pravidelnú výmenu bielizne a dohliadnuť na vhodnosť jednotlivých častí oblečenia, ktoré má chorý na sebe.

 • Podporujte chorého, aby sa snažil obliekať sám do najvyššieho možného veku.
 • Pripravte mu šaty v tom poradí, v akom si ich bude obliekať.
 • Využívajte jednoduché zapínanie (suchý zips).
 • Ak má chorý obľúbený kus ošatenia a nechce sa ho vzdať, kúpte viac kusov rovnakého druhu.
 • Obuv by mala byť pevná a mala by mať protišmykovú podrážku.

Dodržiavanie čistoty

– zmeny  správania môžu signalizovať, že chorý hľadá toaletu.

 • V neskorších štádiách nie je schopný pomenovať potrebu vylučovania a signalizuje ju iným spôsobom (pobehovanie po byte, zvýšená nervozita, podráždenosť).  
 • Vplyvom ochorenia môže stratiť schopnosť rozpoznať, kedy ísť na toaletu, kde sa nachádza,  prípadne na čo slúži.
 • Označte dvere toalety symbolom.(obr.11 )
 • V nočných hodinách nechajte svietiť malé svetlo.
 • Pri problémoch s vyzliekaním chorého  na toaletu sprevádzajte.
 • Chodievajte  s ním na toaletu v pravidelných intervaloch á 2-3 hodiny.
 • Záchodová misa sa musí farebne odlišovať od podlahy.(obr.12 ) Z toalety odstráňte odpadkové koše (môže si ich spliesť s toaletou).
 • Snažte sa však o čo najdlhšie možné zachovanie kontinencie pacienta.
 • V prípade inkontinencie je vhodné použiť hygienické pomôcky pre dospelých (vložky, plienky). Získať ich môžete na predpis u obvodného lekára na odporučenie geriatra, urológa, neurológa, gerontopsychiatra.  

 

obr.11 Označenie toalety symbolom

obr. 12 Farebné odlíšenie podlahy

Komunikácia

– Postupným zhoršovaním ochorenia klesá schopnosť chorého komunikovať verbálne. Je potrebné viac pozornosti venovať neverbálnej komunikácii.

 • Pre komunikáciu si vytvorte vhodné podmienky (tichšie prostredie). Uistite sa či vás chorý vníma, prípadne čo zamestnáva jeho pozornosť.
 • Priblížte sa na jeho úroveň (sadnite si k nemu na stoličku, posteľ, ak leží pozerajte mu do očí. 
 • Hovorte pomaly, zreteľne, používajte krátke vety, nekričte.
 • Nehovorte s chorým ako s dieťaťom (neinfantilizujte ho).
 • Svoj slovný prejav podporte vhodnými gestami.
 • Vnímajte jeho neverbálne (mimoslovné) prejavy.
 • Pamätajte, že chorý je schopný plniť len jednokrokové činnosti (tu a teraz).
 • Vyhnite sa v rozhovore otázkam týkajúcich sa nedávnej minulosti vzhľadom na výraznejšiu poruchu novopamäte.
 • Používajte otázky z jednoznačnou možnosťou odpovede (áno – nie).
 • Pristupujte k nemu vždy otvorene, priateľsky a láskavo, aj keď je situácia naliehavá alebo ste nahnevaný. Napätie sa môže preniesť aj na chorého.
 • Je vhodné už pri prebudení pripomínať základné skutočnosti (dobré ráno, dnes je nedeľa, vonku prší). Ak chorí nesúhlasí nepresviedčajte o vašej pravde.
 • Odpútajte jeho pozornosť iným smerom(zvoľte inú tému rozhovoru).
 • K pôvodnej informácii sa vráťte neskôr. Protirečenia v ňom vyvolajú iba zmätok
 • Ak sa opakovane pýta na to isté buďte trpezliví (odpoveď naozaj nepozná – už ju zabudol alebo sa nepamätá, že sa pýta na tú istú informáciu opakovane. 
 • Naučte sa chváliť chorého za veci, ktoré urobil dobre a nevyčítať to čo bolo zlé.

 

Zmeny nálady (depresívna nálada, úzkosť hnev, apatia)

– u chorého s Alzheimerovou chorobou často dochádza k zmene nálady bez zjavnej príčiny. Časté zmeny sú v situácii, keď je vystrašený a nevie čo sa s ním deje.

 • Buďte trpezlivý a dajte mu najavo, že vám na ňom záleží a máte ho radi.
 • Podporujte jeho sebadôveru.
 • Zapájajte ho do aktivít denného života, v ktorých dokáže uspieť a minimalizujte čas, ktorý trávi osamote.
 • Rozprávajte s ním o jeho obavách.
 • V prípade pretrvávania zmien nálady vyhľadajte lekára.

Pamätajte, že aj pri najlepšej vôli nie je vždy možné zvládnuť starostlivosť o chorého v domácom prostredí a využite možnosti sociálnych a zdravotníckych inštitúcií. Nepreceňujte svoje sily a doprajte si odpočinok.

Zdroj :

ZRUBCOVÁ, D. - SLAMKOVÁ, A. a kol. 2013.Ošetrovateľská starostlivosť v komunite. Nitra : FSV a Z UKF v Nitre, 2013.
Pomoc opatrovateľom- Alzheimerova choroba ako ju zvládnuť v domácom prostredí. 2007. [online].2007, s.52 [cit.2015-04-02]. Dostupné na internete : https://www.lundbeck.com/upload/sk/files/pdf/ine/Pomoc-opatrovatelom.pdf