Dnes41
Včera85
Tento týždeň204
Tento mesiac456
Spolu133091

1
Online

streda, 07. jún 2023, 13:43

Domov

Chcem sa spýtať

Najčastejšie otázky

KRVÁCANIE Z POVRCHU stómie ALEBO Z jej okolia - môže nastať po neodbornom alebo nešetrnom ošetrenie okolia stómie, pri použití nevhodnej stomické pomôcky. Ošetrite okolie stómie vhodnými prípravkami a počkajte.

ZÁPCHA - počkajte, doplňte dostatočný príjem tekutín a vlákniny. Hnačka - počkajte, doplňte dostatok tekutín, soli a glukózy. Uzavreté vrecká môžete nahradiť výpustnými. Do výpustných sáčkov použite zahusťovač stolice - ILEO GEL. Pre väčšie hygienickosť pri vypúšťaní sáčku používajte sáčky s riadeným vypúšťacím systémom Flow Control...

RETRAKCIA STÓMIE - vtiahnutie stómie späť do dutiny brušnej môže komplikovať život pri výbere vhodnej pomôcky, pretože klasická pomôcka nezabezpečí umiestnenie stómie nad podložku dvojdielneho stomického systému alebo nad vystrihnutý otvor v sáčku jednodielneho stomického systému, čo opäť môže spôsobiť problémy v podobe macerácia.

PROLAPS - Pri namáhavej telesnej práci, pri zmene pohybu, zakašľanie môže dochádzať k vyhreznutí dlhšieho úseku čreva nad pokožku. Ak táto situácia nastane, je nutné črevo pomaly a bezpečne vrátiť späť do pôvodnej polohy pomocou dlane a navlhčené rúška.

STENÓZA - Zúženie stómie - vzniká ako dôsledok hojenia v okolí stómie, kedy sa neúmerne zmenší veľkosť stómie tak, že sa postupne stáva neprechodnou a neumožňuje požadovaný odvod stolice

ZMENA FARBY A TVAR STÓMIE - kontaktujte stomické sestru alebo ošetrujúceho lekára.
ZMENA FARBY STOLÍC - počkajte, môže byť spôsobená niektorými druhmi potravín. ZÁPACH zo stolice - možno odstrániť pomocou antideodoračních prostriedkov (kapsule, vrecúška), ktoré sa v potrebnom množstve umiestni do nových sáčkov, kde neutralizujú zápach stolice.

PLYNATOSŤ - používajte sáčky s filtrom cez celú šírku vrecka a nahraďte jednodielny systém za dvojdielny systém, kde môžete v priebehu dňa regulovať odchod plynov a zabrániť nafúknutie a odpadnutie sáčkov.

 

1. Aké sú množstevné limity pre predpis pomôcok na mesiac? 

  • Limity sa líšia podľa druhu stómie a podľa typu systému, ktorý používate (aktuálne limity platné od 1.1.2015).
  • Kolostomik, ktorý používá dvojdielny systém, má nárok na 10 kusov podložek a 60 ks uzavretých vreciek / 90 ks výpustných vreciek na mesiac. Keď používa jednodielny systém, tak má nárok na 90 ks vreciek ak sa rozhodne pre systém s tvarovateľnou technológiou, tak je to 60 ks vreciek.
  • Ileostomik, ktorý používa dvojdielny systém má nárok na 15 kusov podložiek a 90 ks výpustných vreciek na mesiac. Keď používa jednodielny systém, tak má nárok na 90 ks výpustných vreciek.
  • Urostomik, používajúci dvojdielny systém, má nárok na 15 kusov podložiek a 30 ks urostomických vreciek na mesiac. Keď používa jednodielny systém, tak má nárok na 30ks urostomických vreciek.

 

2. Aké sú množstevné mesačné limity pre predpis príslušenstva (pasty, ochranný film, zásyp a pod.)?

Príslušenstvo je rozdelené do skupín a každá skupina má svoje vlastné limity. Nájdete ich tu.

3. Potrebujem mesačne viac pomôcok ako mi dovoľuje limit. Čo mám robiť?

Váš lekár môže v takomto prípade požiadať revízneho lekára vašej zdravotnej poisťovni o schválenie predpisu nadlimitného množstva pomôcok. Bohužiaľ toto schválenie nie je nárokovateľné a záleží len na zvážení revízneho lekára, či dá súhlas alebo nie.

4. Mám problémy s podložkami. Nedržia dobre a črevný obsah mi podteká von.

  • Príčin prečo podložka dobre nedrží môže byť niekoľko a je ich potrebné individuálne posúdiť. Nesprávny výber pomôcky. Napríklad na vpadnuté stómie nie je vhodné používať klasické podložky, ale zvoliť napríklad konvexnú podložku, ktorá je pre tieto stómie priamo určená. Nesprávne používanie pomôcky alebo nesprávne ošetrovánie pokožky. Napríklad používanie prostriedkov s alkoholom na odstraňovanie podložky alebo používanie mastného krému pred aplikáciou podložky.
  • Každý výrobok z oblasti príslušenstva pre ošetrovánie stómií má svoju funkciu, a keď je správne používaný, slúži k jednoduchšej, rýchlejšej a bezpečnejšej manipulácii s pomôckami. Napríklad adhezívna pasta slúžiaca k ochrane pokožky je mastná, a preto sa nesmie nanášať na pokožku pred aplikáciou podložky, pretože by podložka nepriľnula.

 

6. Budem môcť naďalej pracovať?

Veľa pacientov sa po rekonvalescencii vracia do svojho zamestnania. Ak si však vaša práca vyžaduje zvýšenú fyzickú námahu, ako je napr. zdvíhanie predmětov, bude potrebné prejsť na ľahšiu formu práce.

7. Kedy budem opät fit?

Dĺžka rekonvalescencie je individuálna. Závisí od mnohých    faktorov, predovšetkým od druhu ochorenia a priebehu operácie. Aj keď všetko nepôjde tak, ako by ste si priali, musíte býť trpezlivý, určitý čas je vždy potrebný a postupne sa všetko zlepší.

8. Budem môcť opäť chodiť do spoločnosti?

Nie je dôvod prečo by človek so stómiou nemohol ísť na návštevu, do divadla, do reštaurácie alebo si ísť zatancovať. Záleží len na tom ako rýchlo získa späť svoju sebadôveru.

9. A čo šport a moje koníčky?

Stómia nie je choroba! Preto všetko, čo platilo pred operáciou, bude platiť aj po operácii. Človek so stómiou môže bicyklovať, plávať, venovať sa záhradke a rôznym záľubám. Pri dobrej fyzickej kondícii je dokonca možné robiť aj niektoré náročnejšie športy.

10. Môžem sa sprchovať, kúpať a chodiť plávať?

Áno! Nie je dôvod vyhýbať sa vode len kvôli stómii. Pri kúpaní alebo sprchovaní sa používa vrecko ako normálne. Alebo je možné vrecko pred sprchovaním dať dole a osprchovať aj stómiu, odstránia sa tak zvyšky stolice, ktoré môžu zostať na prírubovom krúžku.

11. Budem môcť piť alkohol?

Doporučujeme poradiť sa s lekárom, pretože nejde len o stómiu, ale aj o základné ochorenie alebo pokračujúcu liečbu.

12. Môžu nastať po návrate z nemocnice nejaké komplikácie?

Stáva sa, že sa stómia po niekoľkých týždňoch, tj. po úplnom zhojení trochu zmenší. Výnimočne však môže dôjsť aj k zúženiu a vtiahnutiu vývodu. Zúženie alebo aj inak nazývaná stenóza vývodu znamená, že otvor vývodu sa postupne zmenšuje. Tým sa znemožňuje vyprazdňovanie.

13. Ako sa pripraviť na návrat domov?

Výmena pomôcok a ošetrovanie stómie sa robí najlepšie v kúpeľni, ale je potrebné nacvičiť si to aj vo WC, predovšetkým tí z vás, ktorí sa chcete vrátiť do práce. Čo sa týka kúpeľne, najlepšie je mať pomôcky na jednom mieste tak, aby ste nemuseli stále odchádzať. Najlepšie vám poslúži polička alebo skrinka. Kým získate istotu a prax v aplikácii pomôcky, pripevnite si na dvere kúpeľne veľké zrkadlo. Ak túto možnosť nemáte, zakúpte si zväčšovacie zrkadlo na stôl so stojanom. Nepostrádateľné je tiež kvalitné osvetlenie a vešiak na šaty.

http://www.zelenahvezda.cz/doc/Pacient_-_Kolostomie_0210_NAHLED.pdf
http://www.sme.sk/c/2115113/na-stomikov-stat-zabuda-pomaha-klub-tat
http://sk.dansacimage.com/default.asp?Action=Details&Item=316
Mikšová, Z., Froňková, M., Zajíčková, M., Kapitoly z ošetřovatelské péče II, s. 120
http://is.muni.cz/th/394960/lf_b/Kvalita_zivota_jedincov_s_kolostomiou.pdf
VORLÍČEK, Jiří, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Hilda VORLÍČKOVÁ. Klinická onkologie pro sestry. 2. preprac. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2012, 448 s. ISBN 978-802-4737-423.
VYZULA, Rostislav a Jan ŽALOUDÍK. Rakovina tlustého střeva a konečníku: vybrané kapitoly. Praha: Maxdorf, 2007, 287 s. ISBN 978-807-3451-400
PAYNE, Jan. Kvalita života a zdraví. 1. vyd. V Praze: Triton, 2005, 629 s. ISBN 80-725-4657-0.

< Späť