O nás

Alica Slamková

PhDr. Alica Slamková, PhD.

Je odbornou asistentkou na Katedre ošetrovateľstva Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, zároveň pôsobí aj ako sestra špecialistka na Oddelení rádioterapie a klinickej onkológie vo FN v Nitre, a ako dobrovoľníčka v Hospici v Nitre – Dome pokoja a zmieru u Bernadetky.   Vo svojej výskumnej a publikačnej činnosti sa zameriava na pacientov a ich príbuzných v paliatívnej starostlivosti. Témou dizertačnej práce bola problematika „rozhodovania“ onkologických pacientov v súvislosti s ošetrovateľskou starostlivosťou a liečbou.