O nás

Martin Vozár

Mgr. Martin Vozár, PhD.

Je odborným asistentom na Katedre informatiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojej vedeckopedagogickej činnosti sa zameriava na Numerickú matematiku a optimalizáciu, Úvod do modelovania a simulácie, Značkovacie jazyky, Kódovanie a zobrazenie informácií. Jeho úlohou v projekte je tvorba a spravovanie webovej stránky.