Dnes54
Včera83
Tento týždeň638
Tento mesiac1213
Spolu146720

1
Online

sobota, 13. júl 2024, 10:42

Domov

Schizofrénia

Čo je schizofrénia?


Schizofrénia je vážna duševná porucha, ktorá významne ovplyvňuje duševný život pacienta a sekundárne (druhodne) aj jeho blízkych.
Schizofrénia sa prejavuje najmä v poruchách:

 • myslenia (bludné myšlienky),
 • vnímania (skreslené vnímanie a halucinácie),
 • emócií (napríklad neprimerané, emocionálne reakcie na situácie)
 • správania (správanie pod vplyvom bludných myšlienok a presvedčení, nezmyselne aktívne správanie, alebo naopak výrazné spomalenie v správaní, a nezáujem o seba i okolie).

Panuje mylná predstava, že sa jedná o následok rozdvojenia osobnosti.

Celosvetovo schizofrénnymi psychózami trpí asi 1% populácie. Postihuje rovnako ženy aj mužov.

Príčiny schizofrénie nie sú dosť dobre objasnené, ide pravdepodobne o viacero faktorov, ktoré vedú k poruchám činnosti mozgu. Zvyčajne začína v mladom dospelom veku a zvykne mať chronický priebeh, kedy sa striedajú obdobia ústupu či neprítomnosti príznakov s obdobiami akútnej fázy schizofrénie. Genetické výskumy poukazujú na dedičné vplyvy, kedy výskyt schizofrénie v rodine zvyšuje riziko výskytu aj u ďalších členov. Je teda pravdepodobné, že niektoré zmeny vývinu mozgu, ktoré neskôr vedú k rozvoju schizofrénie, majú dedičný podklad.

Včasné príznaky

Včasné príznaky sa rozpoznávajú ťažko. Neobvyklé správanie sa môže objaviť dlho predtým ako bolo diagnostikované ochorenie. Často sú zamieňané s typickými príznakmi dospievania.

 • Zmeny nálady - depresia, neschopnosť plakať, nadmerný plač, smiech bez príčiny, neschopnosť smiať sa.
 • Zmeny vo vnímaní - počutie hlasov, citlivosť na hluk alebo svetlo
 • Zmeny v činnosti – extrémna aktivita alebo nečinnosť, nadmerná spavosť alebo takmer žiadny spánok
 • Zmeny v spoločenskom správaní – vyhýbanie sa spoločenským aktivitám, upustenie od aktivít, odmietanie vyjsť von, zanedbávanie vzťahov, používanie čudných či nezmyselných slov
 • Zmeny vo vzťahoch v rodine – neustále hádanie sa , telefonovanie domov v nezmyselných hodinách
 • Zmeny v škole alebo zamestnaní – problémy koncentrovať sa problém s učením
 • Zmeny správania – čudné držanie tela, extrémne náboženské presvedčenie, požívanie nelegálnych látok
 • Zmeny vo vzhľade – výstredné obliekanie sa, zanedbávanie hygieny

Napriek tomu, že sa príznaky môžu objaviť v každom veku väčšinou sa zjavujú u mužov na konci tínedžerského obdobia a u žien v priebehu dvadsiatich alebo na začiatku tridsiatich rokov.
Príznaky rozdeľujeme do troch skupín

1. Pozitívne symptómy (príznaky) :

Halucinácie - vidíte, počujete, čuchom alebo chuťou cítite veci, ktoré v skutočnosti neexistujú

 • Najčastejšou halucináciou je počutie hlasov (spočiatku niektorých tieto hlasy upokojujú a nie sú ničím strašné. Iných môžu kritizovať, hovoriť negatívne veci alebo prikazovať. Môžete vidieť tváre, celé postavy alebo scény. Môžete cítiť rôzne vône alebo nepríjemné zápachy. Pri chuťových halucináciách sa vám môže zdať, že jedlo má inú, neznámu či zvláštnu chuť.

Bludy – silné presvedčenie o niečom čo nie je pravda. Sú založené na nesprávnej interpretácii reality. Vaše presvedčenie nie je možné vyvrátiť žiadnym logickým argumentom.

 • Myslíte si, že vás sledujú cez televíziu, dieru v el. zástrčke.
 • Ste presvedčený o tom, že ste známa a slávna osobnosť.
 • Myslíte si, že s televízie, rádia či vesmíru dostávate odkazy a signály.
 • Ste presvedčený o tom, že ste vynašli niečo, čo môže zmeniť významnú oblasť života ľudstva (vynález).
 • Máte nezvyčajné náboženské nutkanie.

Paranoidné myšlienky – extrémne silná podozrievavosť

 • Myslíte si, že iný sa voči vám spikli, snažia sa vám ublížiť prípadne usilujú o váš život.
 • Myslíte si, že vás prenasledujú mimozemšťania.

2. Negatívne symptómy (príznaky):

Znížená motivácia – strata dôvodu robiť niečo

 • Stratí sa vám energia
 • Stratíte záujem o všetky oblasti života
 • Vykonávanie najzákladnejších vecí sa javí ako zložité (vstať z postele, uro)

Sociálne utiahnutie sa – strata záujmu o dianie okolo

 • Strata záujmu o priateľov
 • Väčšinu času trávite osamote

Nedostatočná koncentrácia – neschopnosť sústrediť sa

 • Musíte vynaložiť enormné úsilie aby ste prečítali knihu, sledovali v TV celý program od začiatku do konca.
 • Nedokážete sa naučiť a zapamätať si nové aj jednoduché veci

Nedostatok myšlienok a chudobná reč

 • Počas rozhovoru zabudnete čo ste chceli povedať
 • Máte problém vyjadriť slovne svoje myšlienky

3. Kognitívne symptómy :

Problém s pozornosťou a pamäťou

 • Pozornosť sa vám ľahko rozptýli, nedokážete sa sústrediť na sledovanie TV alebo počúvanie rádia viac ako len pár minút
 • Zisťujete, že je problém zapamätať si jednoduchý zoznam (nákup potravín)

Typy schizofrenie

 • Paranoidná schizofrénia
  Najčastejšie sa vyskytujúci typ. Objavuje sa častejšie vo vyššom veku. Charakteristická je prítomnosťou pozitívnych symptómov - halucinácií a paranoidných bludov.(chorý má pocit ohrozenia od iných ľudí, cíti sa prenasledovaný alebo bezdôvodne žiarli na partnera).
 • Simplexná schizofrénia
  Začína sa prejavovať okolo 15. roku života. Charakteristická je prítomnosťou negatívnych symptómov – citová otupenosť, narušené myslenie, neschopnosť radovať sa, narušené vôľové procesy. Tento typ má tendenciu pretrvávať –stáva sa chronickým.
 • Hebefrenická schizofrénia
  Začína sa okolo 20 roku života. Charakteristické je zanedbávanie povinností, časté používanie vulgarizmov, pseudofilozofovanie, nevhodné vtipkovanie, zvláštne myslenie a čudáctvo. Osoba sa správa ako pubertiak.
 • Katatonická schizofrénia
  Nevyskytuje sa často. Tvorí len malé percento prípadov. Typickým príznakom je narušenie motoriky (pohybov). Vyskytuje sa v dvoch formách. Stuporózna forma– osoba sa prestane pohybovať, buď úplne alebo čiastočne. V polohe, do ktorej ho namodelujeme vydrží dlhú dobu. V produktívnej forme – osoba má výraznú neorganizovanú fyzickú aktivitu. Opakuje neúčelne určité pohyby, prípadne slová.
 • Nediferencovaná schizofrénia
  Ide o kombináciu príznakov viacerých typov schizofrénie a nie je ju možné priradiť k jednému konkrétnemu typu.
 • Reziduálna schizofrénia
  Ide o chronicky prebiehajúcu schizofréniu, ktorá veľmi nereaguje na liečbu. Prejavuje sa menšou intenzitou patologických prejavov.

Zdroj
Kafka,J. a kol., Psychiatria. Martin : Osveta, 1998.
http://www.zdravie.sk/choroba/35918/schizofrenia-schizofrenne-psychozy
http://www.schizofrenie.psychoweb.cz/schizofrenie-uvod/typy-schizofrenie
www.schizofrenie.psychoweb.cz/schizofrenie-uvod/typy-schizofrenie